Barbara Leonowicz-Jastrząbek

Specjalista diabetolog
Specjalista diabetolog

Studia Gdański Uniwersytet Medyczny (wówczas Gdańska Akademia Medyczna) w latach 1984-1990

Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Gdyni do 2013r. i od 2008r. jednocześnie  w Poradni Diabetologicznej w Gdyni

Od 2013r. – Poradnie Diabetologiczne

Specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych I st -1996r., II st 1999r. i diabetologia w 2013r.