dr n. med. Krzysztof Maciejewski

Specjalista ginekolog - położnik

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1975-1980 – Poradnie dziecięce oraz ogólne w ramach ZOZ nr 1 w Gdyni

1980-2003 – Młodszy asystent; asystent; starszy asystent oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni

1985 – II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa; tytuł specjalisty w ginekologii i położnictwie

1991 – 2003 – Zastępca ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni

1996 – 1997 – P/o ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni

2001 – Tytuł doktora nauk medycznych – Akademia Medyczna w Bydgoszczy

2002 -Międzynarodowa Szkoła Menedżerów w Warszawie – kurs i szkolenie w zakresie zarządzania opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej

2004 do chwili obecnej – Ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie

W latach 1980 – 2010 roku odbył intensywne szkolenia i kursy doskonalące umiejętności specjalistyczne w zakresie ginekologii operacyjnej i położnictwa w ośrodkach akademickich w kraju i za granicą (1994 – Klinika Endoskopii Ginekologicznej w Hamburgu).

Ustawicznie uczestniczy w kursach z ultrasonografii położniczej i ginekologicznej systematycznie aktualizując swoją wiedzę w tym zakresie.