O Holicare

Holistyczna opieka nad zdrowiem i pięknem

Twoje zdrowie w naszych rękach

Witaj w Holicare

Gine­ko­lo­gia i położ­nic­two jest fun­da­men­tem Holi­care. Zało­ży­cie­lami firmy są dr Krzysz­tof i Łukasz Macie­jew­scy. Dr Krzysz­tof Macie­jew­ski pro­wa­dzi Spe­cja­­styczną Prak­tykę Lekar­ską od 1991 roku, pra­cu­jąc rów­no­le­gle w Szpi­talu Miej­skim w Gdyni, a od 2004 roku w Szpi­talu Spe­cja­li­stycz­nym im. Flo­riana Cey­nowy w Wej­he­ro­wie. Dr Łukasz Macie­jew­ski kon­ty­nu­uje tra­dy­cje rodzinne i od 2012 roku przyj­muje pacjentki w Pry­wat­nej Prak­tyce, rów­nież będąc zatrud­nio­nym w oddziale gineko­lo­giczno-położ­ni­czym Szpi­tala Spe­cja­li­stycz­nego w Wej­he­ro­wie od 2009 roku.

Holicare powstało z myślą o pełnej dbałości o kobiece zdrowie intymne. Od profilaktyki, poprzez przygotowanie do ciąży, jej bezpieczne prowadzenie wraz ze szczęśliwym rozwiązaniem, po zabiegi redukujące wszelkie problemy kobiece wieku macierzyńskiego i po menopauzalnego – opieka holistyczna to trzon naszej działalności.

0% Jakość
0 Liczba pacjentek przyjętych w ostatnim roku
0 Liczba placówek
0 Łączna ilość lat doświadczeń zawodowych
0 Ilość uśmiechów przyszłych rodziców

Obszary działalności

Holistyczna opieka nad zdrowiem intymnym

Zdrowie intymne i planowanie ciąży

 

Na niemalże każdym etapie Twojego życia, potrzebujesz wsparcia lekarza ginekologa. Zapraszamy na profilaktyczne konsultacje ginekologiczne, na wizyty w celu rozwiązania problemów intymnych oraz przyszłe mamy, które chcą być w tym ważnym czasie pod najlepszą opieką ginekologiczną i diabetologiczną.

Ginekologia estetyczna

 

Zdajemy sobie sprawę jak często komfort intymny kobiet zostaje zachwiany z wiekiem bądź wskutek przebytych porodów. Z problemami tymi boryka się prawie połowa kobiet! Dziś dzięki osiągnięciom współczesnej technologii laserowej te problemy można skutecznie, bezpiecznie i bezboleśnie eliminować.

estetyka

Kosmetologia

 

Użycie najnowocześniejszej technologii laserowej w kosmetyce pozwala nam dziś przeprowadzać zabiegi, dzięki którym skóra staje się elastyczniejsza i młodsza. Efekty zabiegów redukcji zmarszczek czy usuwania przebarwień przy użyciu lasera EdgeOne przerosną Wasze najśmielsze oczekiwania.

Profesjonaliści

Dyplomy i certyfikaty naszych lekarzy

Opis

Zapisz się na nasz Newsletter

Otrzymuj ciekawe informacje na temat zdrowia i urody